Deelrondes

Deelrondes, waarbij ik vaak gebruik maak van een praatsteen of praatstok, zorgen voor verbinding en structuur.
Ze zijn een plek waarin voor iedereen die dat wenst, ruimte is om te spreken en om naar elkaar te luisteren.
Weet dat je niet hoeft te delen, te spreken, wanneer je dat niet wilt.