Werkwijzen

In mijn workshops maak ik gebruik van van verschillende werkvormen, onder andere
meditatie, verbindingsoefeningen, fenomenologie, kunst, grondankers (representanten).
Maar wat is dan bijvoorbeeld fenomenologie?
En wat zijn grondankers?

Lees hieronder verder om het te ontdekken!

Verbindingsoefeningen

Door ons bewust open te stellen en verbinding te maken met bijvoorbeeld een plant of etherische olie kan er informatie tot ons komen die ons iets kan vertellen over de kwaliteiten of eigenschappen van deze plant of olie.

Meditatie

Er zijn heel veel verschillende vormen van meditaties en mediteren. Daar ga ik nu niet uitgebreid op in. Wat ik je ga vertellen is wat mediteren voor mij is en hoe ik het inzet in mijn workshops.

Fenomenologie

Fenomenologie is een vorm van waarnemen, waarbij we oordeelloos naar de fysieke gestalte van een plant of fenomeen kijken om door middel van deze waarneming tot de kern of essentie van het fenomeen te kunnen komen.

Kunst

Kunst is een manier om onszelf uit te drukken, maar kan ook ingezet worden om opgedane kennis en ervaringen te verbinden of te verwarmen met ons hart, ons gevoel waardoor we het onszelf meer eigen kunnen maken.


Grondankers & representanten

Als persoon kunnen we representant zijn voor andere mensen, dieren, planten, emoties en meer.
Dit principe komt uit het systemisch werk. Door gebruik te maken van grondankers om een plant te representeren kunnen we een gesprek aangaan met elementen uit het plantenrijk.

Deelrondes

Deelrondes, waarbij ik vaak gebruik maak van een praatsteen of praatstok, zorgen voor verbinding en structuur. Ze zijn een plek waarin voor iedereen die dat wenst, ruimte is om te spreken en om naar elkaar te luisteren.