Herbal Wisdom

Wanneer we leren luisteren, leren voelen en leren kijken, dan kunnen we misschien herinneren, wat we lang vergeten zijn.Herbal Wisdom gaat over de verbinding tussen ons mensen en de natuur. Over de verbinding met onze wortels,
om de wijsheid die eeuwenlang generatie op generatie werd doorgegeven, opnieuw te ontdekken,
door te leren luisteren naar wat in de planten, in de natuurwezens, in de onzichtbare krachten om ons heen
en in onszelf aanwezig is.

 

Door middel van meditaties, verbindingsoefeningen, fenomenologisch
waarnemen, kunst, grondankers en representanten,
duiken we in de wisselwerking tussen onszelf en het plantenrijk
en wordt de natuur en het ritme van de seizoenen
op een nieuwe manier beleefbaar.

 

Meer weten over mijn werkwijzen?


Over Marre

Ik ben docent in opleiding aan de Vrije School Pabo te Leiden,
afgestudeerd aromatherapeut aan opleidingsinstituut het CIVAS
en heb de jaarcursus 'Kunst en Kruiden' afgerond bij antroposofisch
centrum 'Kraaybeekerhof' te Driebergen.


Ik voel me verbonden met de antroposofie en het
antroposofisch mensbeeld, spiritualiteit, magie en oude
kruidenwijsheid en wetenschappelijk onderbouwde
kennis die ik allen inzet in Herbal Wisdom. 

Nature is my medicine

In het werken met de planten, de elementen, het ritme van de seizoenen en het ritme van mijn vrouwelijke
cyclus vind ik heling. Ontwaakt er wat al lang sluimerend in mij aanwezig is geweest, ernaar hunkerend om
wakker en geleefd te worden. Er is een honger in mij om kennis en wijsheid te vergaren en om dit te delen met
de mensen om mij heen. Om mijzelf te herinneren en om deze wijsheid ook in anderen wakker te maken.